وبلاگ

  • زمان ارسال: 08-05-2020

    آمارها نشان می دهد اگرچه مبلمان کودک کشور من دیر آغاز شد ، اما بازار در سال 2018 به 99.81 میلیارد رسیده و بدنه فعلی از 100 میلیارد گذشته است. با این وجود ، کار مبلمان کودک به راحتی انتظار نمی رود و فروشندگان حتی از این هم سخت ترند ...ادامه مطلب »

  • زمان ارسال: 08-05-2020

    برخی از مردم می گویند که صنعت مبلمان منزل در چند سال گذشته با فاجعه ای روبرو شده است و از دوران رشد سریع خداحافظی می کنند و با پنومونی تاج جدید روبرو می شوند ، که تأثیر زیادی دارد. طبق آماری از انجمن مبلمان چین ، در سه ماهه اول ماه ...ادامه مطلب »